Certifikácia Mgr. Dominiky Jenčovej

S radosťou dávame vedieť, že jedna z našich šikovných terapeutiek v zdravotníckom zariadení ESBA, Mgr. Dominika Jenčíková, je na Slovensku prvou úspešne certifikovanou terapeutkou ESDM – Early Start Denver Model.

Dominika, blahoželáme aj touto cestou a sme radi, že si súčasťou nášho tímu .)

• info o certifikácii Mgr.Dominiky Jenčovej (zdroj na fb: https://www.facebook.com/earlystartbratislava/photos/a.734047513613351/1330424020642361/