Náš tím

MUDr. Silvia Poláčková

Riaditeľka zdravotníckeho zariadenia ESBA

• certifikovaná diagnostička ADOS – 2

Mgr. Jana Durajová

Zástupkyňa riaditeľky a terapeutka zariadenia ESBA

• certifikovaná ESDM terapeutka

• certifikovaná diagnostička ADOS – 2

• spoluzakladateľka a podpredsedníčka ESBA – Early Start Bratislava o.z.

• aktuálne na materskej dovolenke

Saulé Westenholz

Supervízorka zariadenia ESBA

• certifikovaná ESDM terapeutka (University of California Davis MIND Institute)
• certifikovaná trénerka ESDM

• M.Sc. in Special Education and ABA

Mgr. Kristína Kuželová

Hlavná koordinátorka terapeutických programov

• certifikovaná diagnostička ADOS – 2
• terapeutka

Mgr. Jana Šipická

Hlavná koordinátorka terapeutických programov
• certifikovaná diagnostička ADOS – 2
• terapeutka

Mgr. Radka Nováková

Terapeutka zariadenia ESBA

• terapeutka 

• certifikovaná diagnostička ADOS-2

Mgr. Dominika Tóthová

Terapeutka zariadenia ESBA

• terapeutka

• certifikovaná diagnostička ADOS-2

Mgr. Romana Valjentová

Terapeutka zariadenia ESBA

• terapeutka

Mgr. Barbora Mayerová

Terapeutka zariadenia ESBA

• v certifikačnom procese ESDM

• spoluzakladateľka občianskeho združenia ESBA – Early Start Bratislava

• aktuálne na materskej dovolenke

Mgr. Jana Tichá

Terapeutka a diagnostička zariadenia ESBA

• aktuálne na materskej dovolenke

Mgr. Jana Radová

Terapeutka a diagnostička zariadenia ESBA

• v certifikačnom procese ESDM

• certifikovaná diagnostička ADOS-2


• spoluzakladateľka občianskeho združenia ESBA – Early Start Bratislava

• aktuálne na rodičovskej dovolenke