ESBA – Early Start Bratislava o.z.

Donate 2% of your income tax

I would like to donate 2% of my paid taxes:

1. Ask your employer to book your annual advance income tax and issue a document confirming your payment of income tax from dependent activities (download the form here). It is necessary to do so till February 17.

2. Fill out the form stating your commitment to donate 2% of your income tax (“Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby”). Fill in your name, date of birth (instead of identification birth date number) , permanent address, and the sum equal to 2% of your paid income tax (download the form here).

3. You have to send these 2 forms to your local tax office till April 30.

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje:

Názov: ESBA – Early Start Bratislava o.z.

Právna forma: občianske združenie IČO: 51246619 Sídlo: Hrušková 44 A, Bratislava, 831 06 Do kolónky ROK sa píše 2021 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete.  1) Požiadajte svojho zamestnávateľa (do 17.februára 2019) o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechajte si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Do 17.februára je potrebné požiadať o ročné zúčtovanie, následne máte čas do 30.apríla. 2) Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. 3) Tieto 2 formuláre stačí zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska. Do 30.apríla.

Fyzická osoba

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2022


 1. 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maxim. suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 

  2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete poslať peniaze pre ESBA – Early Start Bratislava:

  Názov: ESBA – Early Start Bratislava o.z.

  Právna forma: občianske združenie

  IČO: 51246619

  Sídlo: Hrušková 44 A, Bratislava, 831 06


  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska, v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

  4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

  Poznámky:
  Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci a to v priebehu mesiacov od 01/2023 do 12/2023 spolu s ostatnými príspevkami.

  Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Podľa § 50 ods. 1 zákona, výkon dobrovoľníckej činnosti sa preukazuje písomným potvrdením a podľa § 4 ods. 9 zákona č. 406/2011 Z. z., ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti. 

  – Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

  – IČO prijímateľa sa do koloniek zarovnáva vpravo.


Právnická osob

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2022

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8,00 €. 

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 

b) Pokiaľ právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

Názov: ESBA – Early Start Bratislava o.z.

Právna forma: občianske združenie

IČO: 51246619

Sídlo: Hrušková 44 A, Bratislava, 831 06

6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– IČO prijímateľa sa do koloniek zarovnáva vpravo.

Name: ESBA – Early Start Bratislava o.z.
  • Legal form: Civil Society Organisation
  • IČO: 51246619
  • Legal residence: Hrušková 44/A, Bratislava, 831 06, Slovak Republic
  • Registration file number: VVS/1-900/90-52562
  • Bank account number– IBAN: SK9483300000002901371318 Fiobanka
You can support us by making a donation to our bank account: SK9483300000002901371318 Fiobanka ESBA-Early Start Bratislava, o.z. Registration file number: VVS/1-900/90-52562
Owing to your donation of 2% of your income taxes we were able to achieve 2022 goals as follows:
• Expansion of the premises of ESBA centre in Bratislava,

• Translation of literature about ESDM for parents from English to Slovak language,

• Renewal of equipment (toys, therapeutic aids),

• Training of further three therapists and diagnosticians.
Owing to your donation of 2% of your income taxes we were able to achieve 2023 goals as follows:
• Further expansion of ESBA centre’s premises,

• Translation of literature about ESDM from English to Slovak language for parents as well as experts,

• Financial support for families that cannot afford the desired optimal intensity of therapy for their child,

• Renewal of equipment (toys, therapeutic aids),

• Lectures and workshops with world-known experts and experienced therapists,

• Educational stays abroad for employees of the ESBA centre,

• Training for new therapists and diagnosticians,

• Educational programs for kinder-garden teachers and elementary teachers, who nowadays come into contact with children with ASD more frequently.

Our Donors

Project ESBA – Early Start Bratislava started owing to the financial support of Ing. Peter Poláček and Peter Poláček jr. and as a result of the vision and determination of Dr. Silvia Poláčková. The Poláček family keep on financially supporting the ESBA centre.

Financial support for the ESBA centre was received also from the Viglašský family.

Material support (toys, office supply) was received from Vanda Lesyková, Dolinka family, and Čalfa family.

Legal services were provided by JUDr. Vratislav Šteffek, Atty. Advertising agency services were provided by Vanda Lesyková