Darujte nám 2%

 

Chcem darovať 2%:

Som zamestnanec

1) Požiadajte svojho zamestnávateľa (do 17.februára 2019) o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechajte si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti (stiahnuť tlačivo tu). Do 17.februára je potrebné požiadať o ročné zúčtovanie, následne máte čas do 30.apríla.

2) Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (stiahnuť tlačivo tu)

3) Tieto 2 formuláre stačí zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska. Do 30.apríla.

Som SZČO alebo firma/právnická osoba

Fyzická osoba alebo Právnická osoba

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické/právnické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Termín pre venovanie 2% je 31. marec 2019 (spolu s daňovým priznaním pre SZČO a firmy).

Vyhlásenie o poukázaní 2% je súčasťou daňového priznania (stiahnuť tlačivo tu)

Potrebné údaje pri darovaní 2% pre nás:
  názov: ESBA – Early Start Bratislava o.z.

  • právna forma: občianske združenie
  • Sídlo: Hrušková 44/A, Bratislava, 831 06, Slovenská republika
  • Zapísaný v čísle spisu: VVS/1-900/90-52562
  • IČO: 51246619
  • číslo účtu – IBAN: SK9483300000002901371318 Fiobanka

Podporiť nás môžete aj poukázaním finančných prostriedkov na náš účet: SK9483300000002901371318 Fiobanka

ESBA – Early Start Bratislava o.z., zapísaný v čísle spisu: VVS/1-900/90-52562.

Vďaka Vašim 2% z dane, sme mohli v roku 2019 zrealizovať:

• rozšírenie priestorov centra ESBA v Bratislave

• preklad odbornej literatúry ESDM pre rodičov do slovenského jazyka

• obnovenie materiálneho vybavenia (hračky, terapeutické pomôcky)

• vyškolenie ďalších 3 terapeutických a diagnostických pracovníkov