Podporili nás

Projekt ESBA – Early Start Bratislava vznikol vďaka finančnej podpore Ing.Petra Poláčka, Petra Poláčka ml., odhodlaniu a vízii MUDr.Silvie Poláčkovej. Rodina Poláčkových naďalej centrum ESBA finančne podporuje.

Centrum ESBA finančne taktiež podporili: rodina Víglaššských.

Materiálne (hračky, administratívne potreby) nás podporili: Vanda Lesyková, rodina Dolinková, rodina Čalfová.

Svojimi službami: JUDr. Vratislav Šteffek, advokát, Vanda Lesyková (reklamná agentúra).