Čo robí ESBA?

Early Start Bratislava zabezpečuje včasnú intervenciu pre deti s PAS. Našim hlavným cieľom a zameraním je poskytovanie priamej terapie ESDM.

Venujeme sa deťom od 18 mesiacov do 5 rokov. Dieťa, ktoré vstupuje do terapie by malo mať najviac 4 roky.

Každému z našich klientov je pridelený hlavný koordinátor terapie, ktorý má na starosti vyšetrenie dieťaťa a vypracovanie cieľov terapie na časový úsek troch mesiacov. Po 3 mesiacoch, prípadne po dosiahnutí stanovených cieľov, koordinátor vypracuje ďaľší plán terapie na nasledujúce 3 mesiace. Koordinátor je zároveň ako terapeut súčasťou terapeutického tímu, ktorý sa venuje danému dieťaťu.

Naša terapeutická práca vychádza z modelu ESDM (Early Start Denver Model). Supervíziu vykonáva terapeutka ESDM z Dánska, Saulé Westenholz.

Terapeutický tím s ňou konzultuje priebeh terapie prostredníctvom online diskusie každý týždeň a každý mesiac prichádza do centra ESBA, kde superviduje terapeutické plány ako aj samotnú terapeutickú prácu (priamym pozorovaním, prípadne prostredníctvom videí z terapeutických stretnutí).