ESBA

Čo robíme?

Early Start Bratislava (ESBA) sa venuje včasnej intervencii pre deti s poruchou autistického spektra.

Pracujeme priamou terapiou s dieťaťom, metódou ESDM. Spolupráca rodičov v domácom prostredí, podľa našich doporučení, je dôležitou až nevyhnutnou súčasťou.

Ponúkame diagnostické vyšetrenia na posúdenie miery autistických príznakov (ADOS-2, ADIR).

- viac informácií o našej práci: Čo robí ESBA?

Čo je ESDM?

ESDM (Early Start Denver Model) je názov prístupu včasnej intervencie pre deti s poruchou autistického spektra, vo veku 12 – 60 mesiacov. Tento prístup bol vyvinutý tímom výskumníkov a expertov z klinickej praxe na čele so psychologičkami Sally Rogersovou a Geraldine Dawsonovou, priekopníčkami v oblasti terapie autizmu v USA.

- viac informácií o ESDM nájdete tu: ESDM

Náš tím

Viac informácií o našom terapeutickom tíme sa dozviete tu: ESBA - Náš tím

"Dieťa je maliarom aj obrazom zároveň."

Alfred Adler

Vďaka Vašim 2% z dane, budeme môcť realizovať niektoré z našich cieľov na rok 2020:

• rozšírenie priestorov centra ESBA v Bratislave
• preklad odbornej literatúry do slovenského jazyka (pre rodičov, aj odborníkov)
• finančná podpora pre rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť dostatočne intenzívnu terapiu pre svoje dieťa
• obnovenie materiálneho vybavenia (hračky, terapeutické pomôcky)
• organizácia prednášok a workshopov, za účasti významných svetových odborníkov a terapeutov
• vzdelávacie pobyty v zahraničí pre zamestnancov centra ESBA
• vyškolenie ďalších terapeutických a diagnostických pracovníkov
• vzdelávacie programy pre učiteľov materských škôl, základných škôl, ktorí sa s deťmi s PAS čoraz častejšie stretávajú

Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk